Styrelsen | Sverigedemokraterna i Boden
Lägg din röst i kyrkovalet på SD. Vi månar om den kristna kyrkan.

Styrelsen

Sverigedemokraterna Boden styrelsen 2017

Ordförande

Bert Johansson

Vice ordförande/sekreterare

Linda Mannberg

Kassör

Bernt Drugge

Styrelseledamot

Susanne Ström

Elisabet Nilsson

Suppleanter

Christer Fjellström

Göran Åström